InquiryInquiry(version: 697)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Miroslav Švátora, CSc. [31-170], Zoology of Vertebrates [MB170C13B, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 09.03.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Má připomínka se týká obecně organizace těchto cvičení, není směřována ke konkrétnímu vyučujícímu.

Vše se odehrává ve velkém spěchu, myslím si, že pokud člověk ta zvířata neuměl poznávat před cvičeními samotná cvičení ho od toho spíše odradila - ukázkovým příkladem byl půlden věnovaný ptákům: obložení vycpaninami jsme tři hodiny sledovali presentaci, která se místy až neuvěřitelně důkladně věnovala rozeznávání "nerozeznatelných"druhů (typu různí budníčci). Pak jsme měli necelou hodinu, abychom se konečně podívali na ty vycpaniny, což se samozřejmě nedalo stihnout. Myslím, že by bylo mnohem užitečnější vynechat tu presentaci nebo ji použít jen k ukázání znaků, které na vycpaninách už setřel čas a soustředit se na to, aby se opravdu všichni naučili poznávat ptáky, které mohou někde vidět a ty "špeky" si nechat jen pro ty, kteří i to projeví zájem. A aby si opravdu všichni mohli V KLIDU vše prohlédnout.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html