InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. [31-130], Seminar - plant anatomy and physiology [MB130S50, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 28.08.2006, 5. Year, Biologie, Master's
Kvalita sla oproti predchozim letum dolu..
  • Na webové stránce katedry fyziologie rostlin je již umístěn program odborných seminářů na podzimní semestr 2006/2007, lze jej nalézt i na webu fakultním. "Katedrová " informace zahrnuje i stručné anotace jednotlivých přednášek, právě tak jako krátké informace o jednotlivých řečnících. Soudím, že tentokrát - i do budoucna - "půjde kvalita oproti předchozím letům nahoru". Ale to lze opět posoudit až na konci semestru. Jinak - buďme interaktivní - velmi uvítám konkretní náměty dalších modifikací programu.

    Zdeněk Opatrný, CSc.
     
    Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html