InquiryInquiry(version: 653)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Mycology [MB120P18, cvičení]
Šárka Škorpíková, 10.02.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Nejen skvělá přehlídka rozmanitých struktur hub, ale také dobrá průprava pro práci s mikroskopem!
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Mycology [MB120P18, přednáška]
Šárka Škorpíková, 10.02.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Oceňuji vytrvalost v odpovídání na dotazy i některých velice neodbytných kolegů studentů. Probíraná látka je na měřítko bakalářského studia celkem obsáhlá, takže nedoporučuji přednášku těm, kteří nemají k mykologii žádný vztah, což samozřejmě platí také naopak. Způsob zkoušky - s předstihem formulované otázky - je velice férový. Kdo si mykologii zapíše, bude odměněn spoustou perliček a kdo ví, třeba i předčítáním z Bible!
Karel Prášil, prom. biol., CSc. [31-120], Mycology [MB120P18, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2010, 1. Year, Biologie, Bachelor's
Cvičení z mykologie bylo zábavné a obohacující, líbilo se mi pracovat s živým materiálem /např. odkrývat vřecka ascomycetů pod lupou a následně je nechat absorbovat vodu/ a také moci "vypěstovat" na sladovém agaru "houbičky" v domácím prostředí a objevit tak, co vše se vyskytuje běžně ve vzduchu za druhy.
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2011, 3. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
Pěkná praktika, dobrý materiál a příjemný přístup. Ale doporučuji si vše kreslit!
11.12.2012, Geologie, Bachelor's
Praktika jsou narozdíl od přednášky velmi přínosné.
Karel Prášil, prom. biol., CSc. [31-120], Mycology [MB120P18, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.02.2007, 1. Year, Biologie, Bachelor's
Přednášky byly z těch zajímavějších a opravdu me to bavilo i kdyz jsem si to predem nemyslela...
29.01.2010, Biologie, Bachelor's
Osoba vyučujícího je příjemně milá a člověk ho nemůže nemít rád. Ale uvítala bych, kdyby se čas o přednášce věnoval hlavně probírané látce, místo toho, abychom slyšeli, co se bude probírat příště, za 5 minut, kolik jsme toho minule nestihli... Určitě by to studenti uvítali a pedagog by nemusel dohánět stejně stále narůstající časový deficit...
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2010, 1. Year, Biologie, Bachelor's
Pan Prášil nám poskytl materiály přímo formou prezentací z přednášek, taky nám samozřejmě doporučil skripta "Kalina-Váňa". Část přednášky jsme vždy ještě prošli na praktiku, které nám pomohlo udělat si o studovaných organismech představu. Konkrétně tento přednášející dokáže poměrně složitou látku Mykologie (zde jde hlavně o systém) přednášet velmi záživně, také je nakloněn aktivitě ze strany posluchačů, ať už formou jejich dotazů nebo přinesení a určování různých druhů "houbiček" nalezených doma či v přírodě.
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2011, 3. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
Po absolvování se nejspíš dáte na mykologii, nadšení z hodin přímo čiší, jen musíte mít dobré mozky na latinské názvy a fakta.
11.12.2012, Geologie, Bachelor's
I přes námitky vyučujícího a stížnosti na málo času, si myslím, že čas by šel vyžít efketivněji, než neustálým opakováním jak nestíháme a jak málo času máme. Držet se nějaké osnovy a kontiunálně vykladat bez zastavení pro komentář - na to není čas. Prezentace jsou tak obsáhlé, že není přílišná motivace na přednášku chodit, když se v podstatě nic jiného než je v prezetaci nedozvíme.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html