Filtr:
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - zájmový 5673 Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5674 Příprava ke studiu oboru psychologie
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Program CŽV - zájmový 5675 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na ÚISK
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav germánských studií Program CŽV - zájmový 6412 Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2020 (bakalářské studium)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav germánských studií Program CŽV - zájmový 6413 Přípravný kurz na přijímací zkoušky - německý jazyk a literatura 2020 (navazující magisterské studium)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Program CŽV - zájmový 5996 Přípravný kurz pro přijímací řízení do Bc. studia pedagogiky
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra sociální práce Program CŽV - zájmový 5998 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 5994 Přípravný kurz pro uchazeče o studium programu Sociologie
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Program CŽV - zájmový 6443 Přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5662 Psychologie pro každý den
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5558 Psychologie pro každý den
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 5663 Psychologie v praktických aplikacích
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum - ruština Program CŽV - zájmový 6424 Ruština A1 (č. R1)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum - ruština Program CŽV - zájmový 6478 Ruština A2 (č. R2)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Program CŽV - zájmový 6414 Seznámení s hudební vědou
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum - španělština Program CŽV - zájmový 6423 Španělština A1 (č. S1)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum - španělština Program CŽV - zájmový 6529 Španělština A2 (č. S2)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - zájmový 5665 Trendy v řízení lidí - současnost a budoucnost HR
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav české literatury a komparatistiky Program CŽV - zájmový 5667 Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav české literatury a komparatistiky Program CŽV - zájmový 5666 Tvůrčí psaní: Próza I
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Program CŽV - zájmový 6489 Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2020
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav translatologie Program CŽV - zájmový 6393 Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - zájmový 6411 Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra PVH a archivního studia Program CŽV - na výkon povolání 5668 Archivní kurz
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - na výkon povolání 5820 Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5664 Psycholog ve zdravotnictví
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum Program CŽV - na výkon povolání 6480 Ruština. Rozvoj řečových a pedagogicko-didaktických kompetencí pro učitele ruštiny (R3)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5988 Studium pro výchovné poradce
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5669 Studium pro výchovné poradce
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5989 Škola jako místo setkávání - konference
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5671 Učitelství pro SŠ - společenské, ekonomické a právní vědy
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 5670 Učitelství pro střední školy
detail2019/2020 Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Program CŽV - univerzita třetího věku 5387 Aktivní a úspěšné stárnutí
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5375 Antické památky na seznamu dědictví UNESCO
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5401 Archeologie na prahu historie. Doba železná a římská ve střední Evropě.
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5365 Cesta k úspěchu je dlážděná slovy
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Program CŽV - univerzita třetího věku 5398 Cesta kolem antického světa s Pausániem
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5390 Čeština - jazyk světový? (Čeština ve světovém kontextu)
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Program CŽV - univerzita třetího věku 5366 Čeština v proměnách času
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5395 Čínské kontrasty. Proměny starých tradic v moderní společnosti.
detail2019/2020 Filozofická fakulta Středisko ibero-amerických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5374 Dějiny umění Latinské Ameriky - ANDY
detail2019/2020 Filozofická fakulta Středisko ibero-amerických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5383 Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA
detail2019/2020 Filozofická fakulta Český egyptologický ústav Program CŽV - univerzita třetího věku 5400 Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5358 Charakteristiky známých osobností
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5389 Jak poslouchat vážnou hudbu IV
detail2019/2020 Filozofická fakulta Jazykové centrum Program CŽV - univerzita třetího věku 5362 Jazykový kurz - Latina pro seniory
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5356 Jsem senior a co má být
detail2019/2020 Filozofická fakulta Ústav českých dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 5382 Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy - 1. ročník
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5367 Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 1. skupina
detail2019/2020 Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 5368 Kondiční cvičení pro seniory - teorie a praxe I. a II. - 2. skupina
Výsledky 51-100 z 782 předchozí 1 2 3 4 5 ... 16 další