Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Programování pro úplné začátečníky (distanční interaktivní seminář) (8680)
Základní informace
Programování pro úplné začátečníky (distanční interaktivní seminář)
Kód varianty (CID): 9731
kurz zrušen, přijímací řízení zastaveno
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
distanční
čeština
Kurz poskytne účastníkům seznámení se základními principy algoritmizace, programování a programovacích jazyků, za použití programovacího jazyka Python. Kurz je určen pro začátečníky, kteří se programováním setkávají poprvé, výběr úloh a tempo výkladu tomu bude uzpůsobeno.
Kurz bude probíhat převážně formou online cvičení s bloky výkladu. Výuka bude doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s kontrolou pomocí online systému pro jejich automatické vyhodnocování.
Podrobnosti na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani0/
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT -21510/2022-4-811 ze dne 29.9.2022
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2. 5. 2017
Programování pro úplné začátečníky
Výuka bude probíhat distančně na platformě Zoom. Bude se jednat o šest setkání v páteční odpoledne.
Výuka bude vhodně doplněna samostudiem a to především samostatným řešením zadaných úloh s možností konzultace.

Termíny jsou uvedeny na stránkách kurzu a podrobný obsah najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani0/
15
Bez přijímací zkoušky. Kurz je primárně určen pro pedagogické pracovníky především se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Splnění organizačních podmínek a včasná úhrada poplatků

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
distanční výuka
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
22.09.2023
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
6 setkání, 31.1.2024 konečný termín splnění povinností
Pátek
Poplatky a financování
2500 Kč / kurz
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://forms.gle/6Yt41wWSempgMBmJ6
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
25.08.2023
13.09.2023
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
25.8.2023-14.9.2023
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://forms.gle/6Yt41wWSempgMBmJ6
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/programovani0/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK