Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Psychologie všedního dne IV. (6407)
Základní informace
Psychologie všedního dne IV.
Kód varianty (CID): 9177
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
prezenční
čeština
Jedná se o dvousemestrální praktický program bez příslušnosti ke studijnímu programu, v rozsahu 60 hodin (45 min.). Program je rozdělen do přednáškových cyklů a praktických workshopů, kde budou prováděny nácviky sociálního chování (asertivní chování, odolnost vůči manipulaci), prohlubování interpretačních schopností a rozvíjení funkční komunikace. Přednášky budou v rozsahu 25 hodin a budou probíhat na Pedagogické fakultě UK, k workshopům v celkovém rozsahu 35 hodin budeme využívat možnost exkurzí na poradenská a vzdělávací pracoviště, nácviky pak budou probíhat i za využití MYSLAB v Myslíkově 7, v neposlední řadě i v rámci exkurzí v situacích běžného sociálního setkávání.

Studium bude zakončeno ročníkovou prací, v níž frekventanti budou reflektovat 2 témata (jedno přednáškové a jedno praktické) na základě svého výběru. Předpokládaný počet účastníků programu je 20 - 25, přičemž v některých workshopech budou ještě rozděleni na 2 skupiny.
Psychologie všedního dne
Program bude realizován v akademickém roce 2023/2024, v měsících říjen až červen. Celkový rozsah programu je 60 hodin (hodina/45 minut) včetně reflexe ročníkových prací studentů, 35 hodin z toho bude na bázi interaktivních a praktických workshopů a 25 hodin bude přednáškových.

Předběžná náplň programu

Říjen - úvodní setkání (4 hodiny přednáška)
- druhé setkání - základní teoretická východiska programu (4 hodiny přednáška)
Listopad - první setkání - sociální vztahy a komunikační techniky (2 hodiny představení témat přednáška+ 2 hodiny workshop)
- druhé setkání - workshop Nácvik sociálních dovedností (2 hodiny přednáška + 2 hodiny workshop)
Prosinec - Mezigenerační vztahy a komunikace (4 hodiny přednáška)
Leden - první setkání Životní cyklus (2 hodiny východiska přednáška + 2 hodiny workshop)
- druhé setkání Sny, vtipy a chybné úkony podle Freuda (4 hodiny workshop)
Únor - první setkání Psychologie pro druhou půlku života: proces individuace v pojetí C. G. Junga (4 hodiny přednáška)
- druhé setkání Psychologie pro druhou půlku života (4 hodiny workshop)
Březen - Interpretace zpráv a textů aneb jak na fake news (4 hodiny workshop)
- Odraz psychologie v uměleckých dílech (4 hodiny workshop)
Duben - Zadání ročníkové práce, prezentační schopnosti (4 hodiny workshop)
- Motivace v lidském životě (2 hodiny přednáška + 2 hodiny workshop)
Květen - Jak využít psychologii v běžném životě? (1 hodina přednáška + 3 hodiny workshop)
Červen - Reflexe ročníkových prací (4 hodiny workshop)
25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Psychologie (0313)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
obhajoba práce
Garant a místo
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
2
60 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2023 do 25. 8. 2023 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 672423.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221900341
01.03.2023
30.06.2023
Splnění podmínek.
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK