Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ a s pedagogickou kvalifikací - Studium v oblasti pedagogických věd (314)
Základní informace
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ a s pedagogickou kvalifikací - Studium v oblasti pedagogických věd
Kód varianty (CID): 9171
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
celoživotní vzdělávání
kurzy
prezenční
čeština
získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
Studium v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Obhajoba závěrečné písemné práce a ústní zkouška ze speciální pedagogiky, zvolené specializace a její metodiky před komisí. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
MSMT-13891/2021-3-601
MŠMT
MSMT- 28686/2022-3
Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
ano
Studijní plán programu:
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCDS21SS&graficky=0&fak=11410
45
středoškolské vzdělání s maturitou pedagogického zaměření nebo jiné středoškolské vzdělání
doplněné o pedagogickou kvalifikaci
Cílová skupina: pedagogové volného času, vychovatelé školských a speciálních pedagogických zařízení, asistenti pedagoga.
Maximální počet účastníků: 45

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie nebo etopedie.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Leden
4
250 (v hodinách celkem)
blok výuky - 10 dní leden/únor, 10 červen/červenec
Poplatky a financování
11000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bohumira Holečková
bohumira.holeckova@pedf.uni.cz
221900343
03.03.2023
30.09.2023
Termín výběrového řízení: listopad/prosinec 2023

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie nebo etopedie

Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku 2023, první bloková
výuka bude začínat leden/únor/2024 pro akademický rok 2023/2024.

Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK