Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
OPVK - Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři - zahájení září 2012 (910)
Základní informace
OPVK - Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři - zahájení září 2012
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
kombinovaný
čeština
www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Střední odborná škola se zaměřením na odpovídající předměty nebo konzervatoř.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
Garant a místo
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
3
276 (v hodinách celkem)
každé druhé úterý (9,00-16,30)
Poplatky a financování
0 Kč / program
0 Kč
Zápisné: bez poplatku
Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, kteří působí nebo bydlí ve Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a kraji Vysočina mají studium zdarma - je podpořeno projektem OP VK 1.3 a hrazeno z prostředků ESF; účastníci hradí pouze poplatek spojený s výběrovým řízením.
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Mgr. Romana Říhová
romana.rihova@pedf.cuni.cz
221900220
31.05.2012
15.6.2012-15.9.2012
K přihlášce přiložte profesní kurikulum.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/uprps
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK