Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
OPVK - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - zahájení září 2012 (908)
Základní informace
OPVK - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - zahájení září 2012
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství [41-UPRPS]
kombinovaný
čeština
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Vysokoškolské magisterské (Ing.,Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Didaktika daného předmětu se otevírá při minimálním počtu 5 uchazečů.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Učitel 2. stupně ZŠ a SŠ, podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získá k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.
Garant a místo
Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
3
254 (v hodinách celkem)
každé druhé úterý (9,00-16,30)
Úterý
Poplatky a financování
0 Kč / program
0 Kč
Zápisné: bez poplatku

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, kteří působí nebo bydlí ve Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a kraji Vysočina mají studium zdarma - je podpořeno projektem OP VK 1.3 a hrazeno z prostředků ESF; účastníci hradí pouze poplatek spojený s výběrovým řízením.
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4,116 39, Praha 1
Studijní oddělení
Mgr. Romana Říhová
romana.rihova@pedf.cuni.cz
221900220
31.05.2012
15.6.2012-15.9.2012
K přihlášce přiložte profesní kurikulum a uveďte obor, který jste na VŠ absolvoval/a, dále uveďte tomuto oboru odpovídající předmět, který vyučujete, popř. chcete vyučovat. Zájemci o oborovou didaktiku matematiky budou přijati, při splnění zákonem stanovených podmínek, na základě úspěšného složení vstupního testu z matematiky.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/uprps
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK