Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Robotický workshop k výuce informatického myšlení (8585)
Základní informace
Robotický workshop k výuce informatického myšlení
Kód varianty (CID): 8960
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
prezenční
čeština
V současnosti mnoho škol řeší jaké roboty zakoupit pro podporu výuky informatiky dle nových RVP. Možností je mnoho. Účastníci si budou moci vyzkoušet úlohy pro různé typy robotů.
Roboty si vyzkoušet při vlastní práci pod vedením lektora. Součástí semináře jsou i tipy na vhodné zdroje materiálů a inspirace pro výuku.
Podrobnější informace na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
Absolvent získá přehled v nabídce nástrojů pro výuku algoritmizace dětí, dokáže posoudit jejich vhodnost pro danou věkovou skupinu.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT-382/2022-2-163
MŠMT
MSMT-8998/2023-3 ze dne 24.4.2023
Robotický workshop k výuce informatického myšlení
Prezenční výuka bude proběhne v sobotu 29.4.2023 od 9:30 hodin do 17:00 hodin
Podrobnější informace a termíny najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
12
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
Mgr. Lenka Forstová
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
29.04.2023
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
jednodenní prezenční setkání
Pátek
29.4.2023
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Akreditace DVPP: MSMT-382/2022-2-163
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
elektronicky
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
30.01.2023
01.04.2023
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
30.1.2023-1.4.2023
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/rw/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK