Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Principy počítačů a internetu (kombinovaná forma studia) (7541)
Základní informace
Principy počítačů a internetu (kombinovaná forma studia)
Kód varianty (CID): 8678
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
kombinovaný
čeština
Kurs seznámí začátečníky, učitele neinformatiky se základy fungování počítačů a Internetu.
Podrobnosti na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/site/
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT-14014/2021-4-600
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Principy počítačů a internetu
Výuka bude probíhat distančně na platformě Zoom s jedním prezenčním setkáním v budově MFF UK. Bude se jednat o pět setkání v páteční odpoledne.
Výuka bude vhodně doplněna samostudiem s možností konzultace.

Přesné termíny a podrobný obsah najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/site/
15
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických předmětů.
Splnění organizačních podmínek a včasná úhrada poplatků

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
distanční výuka, prezenční část v budově MFF UK
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Září
23.09.2022
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
5 setkání, celkem 16 hodin přímé výuky, splnění podmínek absolvování do 6.1.2023
Pátek
23.9.2022
21.10.2022
4.11.2022
2.12.2022
9.12.2022
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
Možnost uplatnit Šablony MŠMT pro DVPP. Akreditace: MSMT-14014/2021-1-600
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://1url.cz/lKFRR
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
01.09.2022
13.09.2022
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
1.9.2022-13.9.2022
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://1url.cz/lKFRR
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/site/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK