Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Minulost v přítomnosti I (8408)
Základní informace
Minulost v přítomnosti I
Kód varianty (CID): 8408
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
prezenční
čeština
Jednosemestrální program U3V, zaměřený na dějiny v současném světě s cílem nastínit cílové skupině seniorů odpovědi na potřebnost znalostí historie v kontextu její návaznosti na události současného společenského dění. Program bude koncipován jako praktický, 18 hodin výuky bude probíhat formou exkurzní výuky (návštěvy galerií, muzeí, klášterů, veřejných budov s jejich interiéry, veřejného prostoru v Praze, 8 hodin je počítáno na exkurzi na vybraný zámek mimo Prahu). 12 hodin výuky proběhne formou přednášek, které se zaměří na moderní média a práci s nimi (historie na sociálních sítích, počítačové hry s historickou tématikou, dětská historická literatura i literatura pro dospělé, filmy atd.) a na důležité historické události v kontextu doby.
Předpokládáme, že program nejen rozšíří znalosti a dovednosti seniorů, kteří mají zájem o další vzdělávání, ale mnohým z nich může pomoci ve způsobu, jak předávat získané informace také svým vnoučatům. Přednášejícími budou především odborníci z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK (přehled členů katedry viz na https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/katedra/lide/vyucujici/), popř. odborní externisté.
Program bude zakončen závěrečnou písemnou prací.
Minulost v přítomnosti
Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 38 hod. Výuka bude probíhat ve čtvrtky od 14:00.
Přednášky: 12 hodin
Exkurze: 26 hodin

Harmonogram programu bude upřesněn.
25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
PedF UK - Spálená 10, Praha 1 + exkurze
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
23.02.2023
1
38 (v hodinách celkem)
Čtvrtek
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce prosince, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit od 1. 1. 2023 do 25. 1. 2023.
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221900341
10.06.2022
20.12.2022
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK