Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
OPVK - Učitelství odborného výcviku - zahájení září 2012 (840)
Základní informace
OPVK - Učitelství odborného výcviku - zahájení září 2012
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
http://www.pedf.cuni.cz
ano
Vyučen+střední odborné s maturitou.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborného výcviku
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
2
306 (v hodinách celkem)
jeden pracovní den v týdnu
Poplatky a financování
0 Kč / program
účastníci ze Středočeského kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina mají studium zdarma(je podpořeno projektem OP VK 1.3 a je hrazeno z prostředků ESF);
uchazeči o studium nehradí poplatek =590,- Kč spojený s výběrovým řízením (zápisné);
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Mgr. Romana Říhová
romana.rihova@pedf.cuni.cz
221900220
31.08.2012
podrobnější info na http://it.pedf.cuni.cz
15.06.2012-15.09.2012
Termín výběrového řízení: červen 2012, září 2012
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK