Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením (6755)
Základní informace
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením
Kód varianty (CID): 8278
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
prezenční
čeština
Cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.
MSMT-11100/2020-2-403
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením
1) Problematika sluchového postižení (1 h)
Dopad sluchového postižení na vývoj řeči
Možnosti kompenzace sluchového postižení
Dopad sluchového postižení na předčtenářské a čtenářské dovednosti

2) Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (1,5 h)
Popis základní modifikace metodiky a jejích částí pro děti se sluchovým postižením

3) Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink (4,5 h)

4) Reflexe a diskuse praktických zkušeností posluchačů (1h)
15
Na základě přihlášky
(Určeno pouze pro absolventy základního programu Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
8 hodinový program v rámci DVPP
Garant a místo
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Liberec
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Květen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1700 Kč / program
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221900342
28.04.2022
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK