Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku (8064)
Základní informace
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
Kód varianty (CID): 8064
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na problematiku aktivního a zdravého stárnutí. V teoretické části se účastníci seznámí s teoretickými východisky aktivního a zdravého stárnutí, jednotlivými aspekty a výzvami, které s sebou aktivní a zdravé stárnutí přináší. Účastníci budou rovněž seznámeni s funkčními změnami ve stáří (změnami zdravotního stavu) a možnostmi zdravotního a sociálního zabezpečení ve vyšším věku. V rámci praktických cvičení si účastníci osvojí techniky a doporučení podporující aktivní a zdravé stárnutí. Součásti programu jsou tři exkurze v rozsahu 3x5 hodiny.
----
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 27 hod.; 3x4 hod. teorie a 3x5 hod. exkurze.

Obsah programu
1. Teoretická východiska aktivního a zdravého stárnutí
2. Aktivní a zdravé stárnutí v mezinárodních a národních strategických dokumentech a akčních plánech
3. Potřeby lidí vyššího věku
4. Změny zdravotního stavu ve vyšším věku a možnosti hodnocení funkčního stavu ve vyšším věku
5. Zdravotní péče a sociální služby ve vyšším věku
6. Sociální izolace a osamělost
7. Smysluplné činnosti a možnosti (případně bariéry) aktivního zapojení do společnosti ve vyšším věku
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
---

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
13.10.2022
1
27 (v hodinách celkem)
jednosemestrální,27 h.,3x4h. teorie,3x5h. exkurze
Poplatky a financování
600 Kč / kurz
Poplatek za program (1 semestr) uhraďte v termínu od 1. 7. 2022 do 25. 8. 2022 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 671522.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
01.03.2022
30.06.2022
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
věk 60+; středoškolské vzdělání
Další informace
www.kamv.cz, https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK