Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (4470)
Základní informace
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 8049
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
prezenční
čeština
Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.

MSMT-8213/2021-3-375
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
ano
10
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ s 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.
§ 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogická fakulta UK Praha
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Srpen
6
388 (v hodinách celkem)
výuka první pátek v měsíci
Poplatky a financování
24000 Kč / kurz
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698922
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
09.02.2022
31.05.2022
minimální počet uchazečů: 10
Termín přijímacího řízení:
Výběrové řízení červenec/srpen 2022. Učitelská praxe není vyžadována,

První třídenní soustředění proběhne poslední týden v srpnu.
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK