Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství 1.stupně ZŠ (4448)
Základní informace
Učitelství 1.stupně ZŠ
Kód varianty (CID): 8039
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra preprimární a primární pedagogiky [41-KPPP]
prezenční
čeština
Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, Cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

MSMT- 11100/2020-2-403
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
ano
25
Požadované vstupní vzdělání:
- magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika, školský management),
- magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)
- magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
- magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.
Požadovaná praxe: nejméně půl roku souvislé pedagogické praxe ve školství.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel 1. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 7, odst. 1, písm. b), c1.) a d), nebo odst. 2, písm. b) a c)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
absolvování programu není podle § 7 zákona č. 563/2004 jedinou podmínkou pro získání příslušné odborné kvalifikace učitele
§ 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Garant a místo
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
01.10.2020
4
339 (v hodinách celkem)
bloková soustředění a průběžná výuka v semestrech
Poplatky a financování
10000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698022
- specifický symbol: rodné číslo

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
05.02.2022
30.04.2022
Prodloužení jen při nenaplnění kapacity.
Termín výběrového řízení: srpen/září 2022.
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
Kontaktní osoba na katedře preprimární a primární pedagogiky PedF UK: Helena Hejlová (helena.hejlova@pedf.cuni.cz)

Další informace
http://kppp.pedf.cuni.cz/index.php/rozsirujici-kvalifikacni-czv/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK