Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VI. (5143)
Základní informace
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VI.
Kód varianty (CID): 8001
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
prezenční
čeština
Jednosemestrální praktický program je koncipován tak, že se účastníci prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy služeb seniora. V rozsahu 32 hodin (4x45), které se konají ve spec. IT učebně, se senioři naučí využívat chytrého telefonu (smartphone se systémem ANDROID) i skrze webové rozhraní. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům, jak ze smartphone zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smartphone zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.
Program je zakončen závěrečnou praktickou prací.
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Program se v LS 2022/23 uskuteční v rozsahu 32 hodin (8 x 4 hodiny) pro 20 účastníků a bude realizován v seminářové/workshopové formě v počítačové učebně KITTV R 013H.
Vždy od 16:00.

Obsah programu:
1) Práce s Google účtem - provázání smartphone a online kanceláře
2) Prostředí online služeb - webový prohlížeč a mobilní aplikace
3) Osobní agenda - kontakty, pošta, poznámky
4) Kalendářové položky a jejich sdílení
5) Google Disk a cloudové úložiště přístupné odkudkoli
6) Pracujeme s daty a dokumenty - texty, tabulky, prezentace, média
7) Fotoaparát a zálohování fotek, tvorba sdílených alb, sociální sítě
8) Mapové a navigační služby - vím kde jsem, záznam tras a mapových bodů

Přednášející: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Březen
01.03.2023
1
32 (v hodinách celkem)
Středa
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce prosince, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit od 1. 1. 2023 do 25. 1. 2023.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
01.03.2022
20.12.2022
uvítáme e-mailové podání přihlášky
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK