Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních V. (5143)
Základní informace
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních V.
Kód varianty (CID): 8000
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
prezenční
čeština
Jednosemestrální praktický program je koncipován tak, že se účastníci prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy služeb seniora. V rozsahu 32 hodin (4x45), které se konají ve spec. IT učebně, se senioři naučí využívat chytrého telefonu (smartphone se systémem ANDROID) i skrze webové rozhraní. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům, jak ze smartphone zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smartphone zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.
Program je zakončen závěrečnou praktickou prací.
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Program se v ZS 2022/23 uskuteční v rozsahu 32 hodin (8 x 4 hodiny) pro 20 účastníků a bude realizován v seminářové/workshopové formě v počítačové učebně KITTV R 013H.
Vždy od 16:00.

Obsah programu:
1) Práce s Google účtem - provázání smartphone a online kanceláře
2) Prostředí online služeb - webový prohlížeč a mobilní aplikace
3) Osobní agenda - kontakty, pošta, poznámky
4) Kalendářové položky a jejich sdílení
5) Google Disk a cloudové úložiště přístupné odkudkoli
6) Pracujeme s daty a dokumenty - texty, tabulky, prezentace, média
7) Fotoaparát a zálohování fotek, tvorba sdílených alb, sociální sítě
8) Mapové a navigační služby - vím kde jsem, záznam tras a mapových bodů

Přednášející: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
12.10.2022
1
32 (v hodinách celkem)
Středa
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Poplatek za program (1 semestr) uhraďte v termínu od 1. 7. 2022 do 25. 8. 2022 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 671922.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
01.03.2022
30.06.2022
uvítáme e-mailové podání přihlášky
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK