Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách) Mezinárodní vztahy (795)
Základní informace
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách) Mezinárodní vztahy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
 
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
Katedra mezinárodních vztahu
Katedra mezinárodních vztahu
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
12/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová
navratil@fsv.cuni.cz
222112237
23.09.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK