Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Základní informace
Česká filozofie v evropském kontextu
Kód varianty (CID): 7856
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
Dvousemestrální program v rozsahu 30 hodin se zabývá filozofickými směry 20. století: pozitivismem, fenomenologií, postmodernou. Ontologií, gnozeologií a etikou současné doby. Dalšími tématy jsou: postavení vědy a filozofie v dnešní době. Specifický cíl: filozofie výchovy, péče o duši jako smysl života, filozofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém celku v myšlení a poznávání.
Student bude po absolvování tohoto programu schopen porozumět předpokladům současné situace z ontologického hlediska. A je to právě porozumění předpokladům, co chybí v současném vzdělávacím systému, nakolik je orientován na dodávání lidských zdrojů pro pracovní trh.
Česká filozofie v evropském kontextu
V každém semestru proběhne alespoň 15 hodin přednáškových setkávání.
Základní filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie, postmoderna.
Ontologie, gnozeologie a etika současné doby.
Postavení vědy a filozofie v dnešní době.
Filozofie výchovy.
Péče o duši jako smysl života.
Filozofie těla a tělesnosti.
Zdraví a nemoc.
Život a smrt.
Problém celku v myšlení a poznávání.

(Každému z témat budou věnovány 1-2 přednášky.)
100
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.
Alespoň 90% účast na kurzech.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
2
30 (v hodinách celkem)
jednou za 14 dní
Čtvrtek
Poplatky a financování
300 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2022 do 25. 8. 2022 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 671122.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
01.03.2022
30.06.2022
Viz karta "Podmínky přijímání zájemců".
Další informace
http://kovf.pedf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku/ https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK