Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Základní informace
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 7855
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
kombinovaný
čeština
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz, http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
Absolevent se orientuje v základech společenských věd a filosofie, rozumí specifikám didaktiky OV a ZSV.
11100/2020-2-403
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11914/2017-1
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano, viz http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
20
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
01.10.2022
4
270 (v hodinách celkem)
bloková soustředění
Poplatky a financování
10000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698420


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
29.01.2022
31.07.2022
výběrové řízení proběhne v září 2022
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV
Další informace
http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK