Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)
Základní informace
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kód varianty (CID): 7819
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra anglického jazyka a literatury [41-KAJL]
prezenční
čeština
Informace na
webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
MSMT-21030/2020-2-637
MŠMT
11914/2017-1
Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Bude upřesněno během září 2022.
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 6 odst.1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Ivana Jančovičová
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
Praha 1, Celetná 13
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
4
260 (v hodinách celkem)
262 hodin
Úterý
Poplatky a financování
16500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 698222
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
11.01.2022
05.09.2022
Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry
(jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).
Řádný termín: 28.6. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
Náhradní termín: 14.9. 2022 v 10:00 (Celetná 13)
Další informace
http://webkajl.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK