Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)
Základní informace
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 7808
kurz v přípravě
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
kombinovaný
čeština
Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají učitelskou kvalifikaci. Vede k získání osvědčení o další aprobaci pro učitele VVP.

Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/files/2021/03/OCRM20UM_R-MAT_2020.pdf). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
MSMT-11100/2020-2-403
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
20
Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kredity se nevyžadují.
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
§ 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
01.10.2022
6
232 (v hodinách celkem)
3 roky, 232 prezenčních hodin
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
14000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód
450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 697721
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
05.01.2022
20.08.2022
Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
Další informace
kmdm.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK