Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele (3328)
Základní informace
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
Kód varianty (CID): 7717
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Seminář bude realizován jako dvoudenní s náplní přednášek a laboratorních cvičení.
Každá katedra chemické sekce nabídne v rámci semináře 1 -2 přednášky pro učitele na aktuální řešené téma v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Dále každá katedra připraví téma praktického cvičení v rozsahu 2 vyučovacích hodin.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-7828/2019-2-440
MŠMT
MŠMT- 6968/2019-1
Cesta do hlubin studia chemie - seminář pro středoškolské učitele
Celková hodinová dotace je cca 12 hodin přednášek a 12 hodin laboratorních cvičení pro učitele.
Středoškolský učitel chemie

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie (0531)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Sekce chemie
učebna CH1, Hlavova 8, Praha 2
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
26.10.2021
1
24 (v hodinách celkem)
26.10.2021
27.10.2021
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Přihláška
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
221951343
01.10.2021