Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ s pedagogickou kvalifikací (314)
Základní informace
Speciální pedagogika pro absolventy SŠ s pedagogickou kvalifikací
Kód varianty (CID): 7690
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
celoživotní vzdělávání
kurzy
kombinovaný
čeština
získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
25679/2018-1-825
MŠMT
11914/2017-1
Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
ano
40
středoškolské vzdělání s maturitou pedagogického zaměření nebo jiné středoškolské vzdělání doplněné o pedagogickou kvalifikaci

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie nebo etopedie.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Leden
4
250 (v hodinách celkem)
blok výuky - 10 dní leden/únor, 10 červen/červenec
Poplatky a financování
11000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

při platbách úplaty za program uvádějte:
V.S. číslo programu 651121
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
17.09.2021
03.12.2021
Termín výběrového řízení: listopad/prosinec 2021

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie nebo etopedie

Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku 2021, první bloková
výuka bude začínat leden/únor/2022 pro akademický rok 2021/2022.

Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK