Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B (3)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
 
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jiřina Crkovská
Děkanát
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
30.09.2011