Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná tvorba II. (6321)
Základní informace
Výtvarná tvorba II.
Kód varianty (CID): 6936
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
prezenční
čeština
Praktický program bude uskutečněn ve dvou na sebe navazujících semestrech v rozsahu 60 hodin. Výuka bude prezenční a bude realizována především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Zároveň součástí výuky bude i exkurze do malířského ateliéru a galerie v přírodě, kde se bude konat řada tvůrčích experimentů a realizací. Praktická výuka bude probíhat v oblastech kresby, malby, fotografie, grafiky, prostorové tvorby či keramiky a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současného umění. Součástí výuky budou i přednášky z dějin umění. Program směřuje k rozvoji kreativity a získání nových životních zkušeností a každý semestr bude ukončen výstavou závěrečných výtvarných prací jednotlivých účastníků programu v budově školy.
Výtvarná tvorba
Program v akademickém roce 2021/2022 bude realizován v ZS 2021 a LS 2022.

Časový harmonogram bude upřesněn.

25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Říjen
2
60 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2000 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2021 do 25. 8. 2021 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 672221.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

Účastníci mohou platit také v hotovosti, a to výhradně na Pokladně PedF v ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Zde obdrží doklad o zaplacení, kde bude uvedeno jméno programu U3V a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
26.02.2021
30.06.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK