Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ (6928)
Základní informace
Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ
Kód varianty (CID): 6928
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Bude zaměřen na získání a rozšíření teoretických i praktických znalostí a nových trendů, resp. přístupů potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi při práci v hodinách tělesné výchovy na 2. st ZŠ a na SŠ.
Hlavní náplní budou ukázky praktických cvičení a metodiky zaměřené na základní atletické pohybové struktury, správnou metodiku, bezpečný nácvik základních atletických disciplín. Pozornost bude věnována atletickým hrám využitelným k rozvoji motorických schopností a dále aktivity pro rozvoj atletických dovedností. Bude využíváno klasické i doplňkové atletické náčiní.
MŠMT
Nové přístupy ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ
Základní tematické celky:
1. Úvodní a průpravná část atleticky zaměřené vyučovací jednotky specifika atletického rozcvičení, motivace žáků (2 hodina)
2. Využití komplexní a analyticko-syntetické metody při nácviku jednotlivých atletických disciplín, zvláštnosti v technice dětí různých věkových kategorií
(10 hodin)
3. Atletické hry, možnosti rozvoje motorických schopností atletickými prostředky (4 hodiny)
20
Určeno pro cílovou skupinu: učitelé 2. stupně základní školy, učitelé středních škol.
Podmínky nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Garant a místo
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Září
2
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1900 Kč / kurz
číslo účtu je 85236011/0100

Při platbách za program uvádějte:
- variabilní symbol 626321
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
06.09.2021
31.12.2021
Přihlášky prostřednictvím SIS. Podmínkou pro realizaci je minimální počet účastníků 10.
Datum zahájení programu i odevzdání přihlášky se může měnit dle epidemiologické situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK