Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově (6927)
Základní informace
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově
Kód varianty (CID): 6927
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Program bude realizován v Brandýse nad Labem. Bude zaměřen na získání a rozšíření teoretických i praktických znalostí a dovedností tak, aby účastník kurzu byl schopen vytvořit pohybovou skladbu se žáky 1. a 2. st. ZŠ.
MSMT-11100/2020-2-403
MŠMT
11914/2017-1
Pohybová skladba ve školní tělesné výchově
Základní tematické celky:
2 hodiny – Teoretické základy pohybové skladby – druhy a složky pohybové skladby (hudební, choreografická, pohybová, výtvarná), teorie tvorby pohybové skladby
3 hodiny – praxe – práce s hudebním doprovodem, specifika prostorové choreografie
3 hodiny – vlastní tvorba pohybové skladby, práce ve skupinách, využití náčiní

20
Určeno pro cílovou skupinu: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ
Podmínky nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Garant a místo
PaedDr. Jana Hájková
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Září
16.09.2022
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1100 Kč / kurz
číslo účtu je 85236011/0100

Při platbách za program uvádějte:
- variabilní symbol 626121
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
16.02.2022
31.08.2022
Přihlášky prostřednictvím SIS. Podmínkou pro realizaci je minimální počet účastníků 10.
Datum zahájení programu i odevzdání přihlášky se může měnit dle epidemiologické situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK