Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity (6926)
Základní informace
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity
Kód varianty (CID): 6926
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován v Brandýse nad Labem. Účastníci se seznámí s všestrannou gymnastickou průpravou jako formou ideální všeobecné pohybové přípravy pro různé druhy sportů. Gymnastické průpravy (zpevňovací, podporová, rotační, rovnovážná, odrazová, doskoková), metodické řady pro nácvik základních gymnastických prvků, dopomoc, záchrana a bezpečnost při provádění gymnastických cvičení, rozvoj flexibility a síly, kompenzace.
MSMT-11100/2020-2-403
MŠMT
11914/2017-1
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity
Základní tematické celky:
Rozcvičení v gymnastice
Motoricko-funkční příprava v průpravné části hodiny gymnastiky
Metodické řady cvičení prostných a na vybraném nářadí
Využití gymnastického náčiní
20
Program je určen pro učitele 2. stupně základní školy a učitele středních škol.
Podmínky nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování akreditovaného programu
Garant a místo
Mgr. Lucie Kainová
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Září
19.09.2022
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1100 Kč / kurz
číslo účtu je 85236011/0100

Při platbách za program uvádějte:
- variabilní symbol 626721
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
07.02.2022
31.08.2022
Přihlášky prostřednictvím SIS. Podmínkou pro realizaci je minimální počet účastníků 10.
Datum zahájení programu i odevzdání přihlášky se může měnit dle epidemiologické situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK