Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk (6925)
Základní informace
Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk
Kód varianty (CID): 6925
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Program bude realizován v Brandýse nad Labem. Je zaměřen na získání a rozšíření teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Hlavní náplní budou ukázky praktických her a cvičení, které pomohou zvýšit atraktivitu výuky a podpoří rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, osvojení nových pohybových dovedností a rozvoj pohybových i kognitivních schopností (učení pohybem, pohyb učením).
Základní tematické celky:
Naplňování cílů RVP PV a RVP ZV – cesta k pohybové gramotnosti:
Hry a pohybové činnosti pro podporu zdatnosti.
Hry a pohybové činnosti pro podporu rozvoje pohybových schopností.
Hry pro rozvoj kognitivních a psychických funkcí.
Hry podporující sociální kontakty a spolupráci.
Řízení pohybových činností metodami podporující vlastní aktivitu dítěte.
MŠMT
Pohybové aktivity pro předškolní a mladší školní věk
8 hodin
Základní tematické celky:
Naplňování cílů RVP PV a RVP ZV – cesta k pohybové gramotnosti:
Hry a pohybové činnosti pro podporu zdatnosti.
Hry a pohybové činnosti pro podporu rozvoje pohybových schopností.
Hry pro rozvoj kognitivních a psychických funkcí.
Hry podporující sociální kontakty a spolupráci.
Řízení pohybových činností metodami podporující vlastní aktivitu dítěte.
Závěr kurzu - Zhodnocení přínosů kurzu.
20
Určeno pro cílovou skupinu: učitelé mateřských škola a 1. stupně ZŠ
Podmínky nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Garant a místo
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Září
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1100 Kč / kurz
číslo účtu je 85236011/0100

Při platbách za program uvádějte:
- variabilní symbol 626921
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
06.09.2021
31.12.2021
Přihlášky prostřednictvím SIS. Podmínkou pro realizaci je minimální počet účastníků 10.
Datum zahájení programu i odevzdání přihlášky se může měnit dle epidemiologické situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK