Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1917)
Základní informace
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 6850
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
kombinovaný
čeština
Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

MSMT-11100/2020-2-403
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
8
Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Absolvent získá způsobilost vyučovat výchovu ke zdraví a obsahově totožné předměty na základních a středních školách.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Říjen
3
400 (v hodinách celkem)
bloková výuka - 2 týdny/semestr
Poplatky a financování
20000 Kč / kurz
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód
450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Školné se platí ve dvou splátkách:
ve výši 10.000,- Kč před začátkem prvního semestru a 10.000,- Kč před začátkem třetího semestru studia.
Při platbách kurzovného uvádějte:
- variabilní symbol: 698621
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
06.01.2021
30.06.2021
Výběrové řízení bude uskutečněno v první polovině července a
poté v polovině září 2021 na základě posouzení podaných přihlášek.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/vychova-ke-zdravi/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK