Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B" (180)
Základní informace
Vědecký základ sportovního tréninku - obecná část kurzu pro trenéry licence "B"
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
čeština
Školení organizované ve spolupráci se sportovními svazy.
Výuka je rozdělena na obecnou a speciální část v teorii a praxi.
35 hodin vědeckého základu na UK FTVS
115 hodin speciální části je zajišťováno příslušnýmí sportovními svazy
Pro nematuranty navíc 50 hodin všeobecného základu
ano
100
Dle požadavků sportovních svazů

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
trenérská licence "B"
Kurz opravňuje k získání živnostenského listu
Garant a místo
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
2
150 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Neděle
Poplatky a financování
2650 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS , José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
czvnovotna@ftvs.cuni.cz, ammer@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
30.08.2011
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK