Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. komb. (2515)
Základní informace
Veřejná a sociální politika NMgr. komb.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra veřejné a sociální politiky [23-KVSP]
kombinovaný
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu navazujícího magisterského programu Veřejná a sociální politika v kombinované formě, a v případě volné kapacity i další předměty vyučované na FSV UK.
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
-
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2020
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK