Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Mediální studia NMgr. prez. (763)
Základní informace
Mediální studia NMgr. prez.
storno, předčasně ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra mediálních studií [23-KMS]
prezenční
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu navazujícího magisterského oboru Mediální studia v prezenční formě, a v případě volné kapacity i další předměty.
Mediální studia NMgr. - prezenční
-
Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh (kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis) nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.
Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra mediálních studií
Katedra mediálních studií
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2020
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK