Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium) (6430)
Základní informace
Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
prezenční
čeština
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek 2. gramatika 3. slovní zásoba 4. práce s textem 5. reálie 6. ukázky výuky 7. literatura a kultura německy mluvících zemí.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky v bakalářském studiu. Uchazeči získají možnost učinit si vlastní představu o vysokoškolské přednášce, semináři a cvičení. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.
Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor německý jazyk a literatura (bakalářské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
základní
Přihláška
katerina.svitilova@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
vera.hejhalova@ff.cuni.cz
281884570
25.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK