Jak na správný veřejný písemný a ústní projev? (6396)
Základní informace
Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz je určen nejširší skupině uživatelů češtiny se zájmem o adekvátní vyjadřování.
Je zaměřen na písemné i ústní praktické dovednosti nezbytné pro osvojení vhodné formy veřejné komunikace.
Zahrnuje např. nácvik psaní e-mailu, životopisu či motivačního dopisu a jiných forem veřejné písemné komunikace i nácvik mluvního projevu. Z hlediska mluveného projevu je kladen důraz na správnou výslovnost, přiměřenou volbu jazykových prostředků i celkový neverbální projev.
Kurz je flexibilní a otevřený potřebám a požadavkům účastníků
Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?
20. 4. 2020 17:00-19:00
27. 4. 2020 17:00-19:00
12
Kurz je určen pro širokou veřejnost. Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí minimálně čtyři zájemci.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Katedra marketingové komunikace a public relations
Katedra marketingové komunikace a public relations
Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost 13
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Duben
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Přihláška
on-line přhláška
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
tereza.rabova@fsv.cuni.cz
222112268
16.04.2020