Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe (6394)
Základní informace
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro zaměstnance státní správy a územní samosprávy.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - teorie a praxe
Kurz je jednodenní, přednášeny budou následující témata:
Působnost obecného nařízení a zákona o zpracování osobních údajů;
Základní pojmy (správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, zpracování osobních údajů) v rozhodovací praxi ÚOOÚ a NSS;
Vztah správce - zpracovatel, společní správci, správce - správce a jeho smluvní úprava;
Povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech (právní titul, doba uchování, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení zabezpečení atd.);
Předávání osobních údajů do třetích zemí (jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích zemí a praktické případy)
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Termín: bude stanoven
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UkK JURIDIKUM
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
12.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK