Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina (6393)
Základní informace
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny): Němčina
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav translatologie [21-UTRL]
prezenční
čeština
Tlumočnické moduly
Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny - češtiny)
8 vyučovacích hodin
jsou stanoveny konkrétní podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu na: http://linguaczv-public.ff.cuni.cz


Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Ústav translatologie
Ústav translatologie
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2900 Kč / program
základní
Přihláška
Ústav translatologie, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, hurnikova@ff.cuni.cz
Ústav translatologie
Mgr. Lukáš Klimeš
lukas.klimes@ff.cuni.cz
221 619 512
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK