Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací (6391)
Základní informace
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Technické a úpolové sporty [51-600600]
sebeobrana
sport
tělesná výchova
učitel
prezenční
čeština
Kurz zaměřený na pedagogické pracovníky, kteří se mohou setkat s násilím a agresivitou nejen mezi žáky, ale mohou řešit i napadení učitele nebo vniknutí cizí osoby do prostor školy s evidentním cílem ublížit žákům nebo učitelům. Zájemci si osvojí teoretické a hlavně praktické dovednosti řešení výrazně krizových či rizikových situací ve škole nebo při činnostech souvisejících se vzděláváním.
MŠMT
11500/2016-1
Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací
Teoretická část bude zaměřena na základní aspekty sebeobrany pedagogického pracovníka, seznámení s okolnostmi vylučující protiprávné jednání a na problematiku ochrany sebe a žáků před agresorem. Praktické cvičení bude zameřená na taktické postupy bezprostředně před fyzickým útokem dospělé agresivní osoby a na konkrétní řešení sebeobranných situací.
přihláška + platba

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Technické a úpolové sporty
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Červen
12.06.2020
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
12.6.2020
Poplatky a financování
1000 Kč / program
platba převodem
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Technické a úpolové sporty
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2289
29.05.2020
Další informace
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1782.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK