Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Moderní kontaktní tělesná výchova (6365)
Základní informace
Moderní kontaktní tělesná výchova
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Technické a úpolové sporty [51-600600]
silová příprava
sport
tělesná výchova
učitel
prezenční
čeština
Praktický vzdělávací program zaměřený na zavedení prvků kontaktních cvičení do tělesné výchovy zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt. Ten v současné době mizí ze spontánní aktivity dětí, přitom přispívá nejen ke správnému fyzickému a zdravotnímu rozvoji, ale vytváří i pocit sociální sounáležitosti, zvyšuje frustrační toleranci a v neposlední řadě psychickou odolnost.
Kurz je pro učitele TV druhého stupně ZŠ, SŠ/VOŠ, trenéry sportovních škol a učitele/vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
MŠMT
11500/2016-1
Moderní kontaktní tělesná výchova
Teoreticá část bude zaměřena na pochopení důležitosti úpolů ve vývoji jedince. Praktická část bude zaměřena na didaktiku a posloupnost průpravných úpolových her ve vztahu k adaptaci na kontakt.
20
přihláška a platba

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Technické a úpolové sporty
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Červen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
15.6.2020
Poplatky a financování
980 Kč / program
platba převodem po elektronickém přihlášení
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Technické a úpolové sporty
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2289
01.05.2020
Další informace
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1782.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK