Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Strakovka aneb Zapomenutý svět českých nadací (4721)
Základní informace
Strakovka aneb Zapomenutý svět českých nadací
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Pod spojením Strakova akademie si dnes každý představí Úřad vlády. Několik staletí předtím, než do budovy vstoupil první československý státní úředník, však šlo o bohatou a vzkvétající soukromou nadaci, a později vzdělávací instituci pro výchovu synů ze zchudlých šlechtických rodin. V přednáškách bude příběh této nadace zasazen do dobových kontextů vzájemné lidské pomoci, filantropie a rozvoje sociálního státu, ale budeme také mluvit o tom, proč je dnes historie českých nadací, jejíž součástí byla i Strakova akademie, prakticky zapomenuta.

Osnova kurzu:
1. Úvod - literatura, podmínky absolvování
2. Miluj svého bližního? Altruismus a filantropie
3. Sociální a ekonomická role nadací (v českých zemích)
4. Jak založit nadaci (v českých zemích)
5. Jak zničit nadaci (v českých zemích)
6. Kdo je tady bližní aneb dnešní stav neziskového sektoru v ČR
7. Závěrečná diskuse

Zakončení: diskuse na předem dané téma a na základě doporučené literatury
Strakovka aneb Zapomenutý svět českých nadací
pátek 14.00-15.20
důchodový věk (60+)

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2020/2021
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK