Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná tvorba (6321)
Základní informace
Výtvarná tvorba
Kód varianty (CID): 6321
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
prezenční
čeština
Jde o dvousemestrální praktický program v rozsahu 60 hodin. Výuka probíhá především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Dále výuka probíhá formou exkurzí a cílených speciálních projektů v součinnosti s ateliéry jednotlivých pedagogů ve výuce, kteří se zaměří na technologické a formální dovednosti posilující osobní dovednosti a umělecké cítění a myšlení. Praktické dílny jsou postaveny na práci s materiály, nutnými k rozvoji umělecké tvorby v oblasti kresby, malby, fotografie, prostorového objektu a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současné reflexe tvorby.
Cílem programu je výrazné posílení kreativity a rozvoj již získaných životních zkušeností.
Každý semestr je zakončen souborem závěrečných výtvarných prací účastníků.
Výtvarná tvorba
Program v akademickém roce 2020/2021 bude realizován v ZS 2020 a LS 2021.

ZS: on-line výuka
22. 10. 2020 Malba - Obraz a práce s barvou - prostor, hmota, struktura
29. 10. 2020 Kresba - Scribble
12. 11. 2020 Muzikální fáze malířství
19. 11. 2020 Keramika - Keramika Exner
10. 12. 2020 Goya
13. 01. 2021 Keramika
19. 01. 2021 Kresba - Novoroční kompozice

LS: on-line výuka
18. 02. 2021 Od smyslového přepisu skutečnosti k přímé řeči reality
03. 03. 2021 Grafika, Frotáž - Hledání génia loci
18. 03. 2021 Osobnost a dílo Giotta di Bondone
24. 03. 2021 Revize dívání a vnímání - Kresba
07. 04. 2021 Grafika - Monotyp
14. 04. 2021 Kresba - Život a domov - mozaika
20. 04. 2021 Malba - Kompozice, figura, portrét
21. 04. 2021 Revize dívání a vnímání, Kresba II.
28. 04. 2021 Keramika - Keramika v mém žitém prostoru
12. 05. 2021 Fotografie - Cesta
26. 05. 2021 Prezentace závěrečných prací
14. 06. 2021 Prostorová a sochařská tvorba
15. 06. 2021 Prostorová a sochařská tvorba, Stromovka - tvorba v exteriéru
25
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Říjen
2
60 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2000 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 672220.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

Účastníci mohou platit také v hotovosti, a to výhradně na Pokladně PedF v ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Zde obdrží doklad o zaplacení, kde bude uvedeno jméno programu U3V a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
30.06.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK