Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Četba a výklad latinských básnických textů (6213)
Základní informace
Četba a výklad latinských básnických textů
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Četba klasických, středověkých a novověkých latinských veršovaných textů spojená s jejich interpretací, zvláště mluvnickou a versologickou.
Rozvoj slovní zásoby a jazykových kompetencí potřebných k četbě básnických latinských textů.

Základní literatura:

Novotný Fr. a kol., Základní latinská mluvnice, nakl. H a H, 1992.
Quitt Z. - Kucharský P., Latinská mluvnice pro VŠ, Praha 1973.
Panhuis D., Gramatika latiny. Praha: Academia 2014.
Pražák - Novotný - Sedláček, Latinsko - český slovník, Praha 1999.
Kábrt J. a kol., Latinsko - český slovník, Praha 1999.
Quitt Z. - Kucharský P., Česko-latinský slovník, SPN, Praha 1992; Leda, Praha 2003.
Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko - polski, Warszawa 1992.
Georges K.E., Ausführliches lateinisch-deutsch Handwörterbuch, Leipzig 1998.
Slovník středověké latiny v českých zemích (kol. autorů), A-M, Praha, 1977-dosud.


Rozšiřující literatura:

CANCIK, H.; SCHNEIDER, H.; SALAZAR, C. F.; ORTON, D. E. (ed.): Brill’s New Pauly: encyclopaedia of the ancient world. Leiden; Boston: Brill, 2002-2010.
CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Praha: KLP, 2008 (2., revid. a dopl. vyd.).
KUŤÁKOVÁ, Eva a kol. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Leda, 2004 (2., přeprac a dopl. vyd.).
LÖWE, G.; STOLL, H. A.: ABC antiky. 3., přeprac. vyd. Praha: Ivo Železný, 2005.
Četba a výklad latinských básnických textů
-
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
4
Garant a místo
ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P3
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Pondelí 15:30
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK