Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy) (6211)
Základní informace
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy)
Kód varianty (CID): 6211
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Jde o dvousemestrální program v rozsahu 36 hodin. Výuka je realizována formou odborných přednášek, které se vztahují ke zdravému životnímu stylu v postproduktivním věku. Dále také ve formě pohybových aktivit účastníků, které jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti a na prevenci civilizačních chorob.
Podmínkou absolvování programu je účast na cvičeních a závěrečný test.
Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy)
Výuka probíhá převážně v areálu Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. Pouze u venkovních aktivit jsou voleny i jiné lokality, zejména v Praze a poblíž stanic MHD. Výuka probíhá blokovou formou, a to vždy 3x45 minut (1 hodina je teorie, 2 hodiny jsou v podobě praktických pohybových aktivit, např. plavání, jóga, pilates, turistika, severská chůze, lidové tance a další).

Obsah vzdělávacího programu:
Teoretický základ:
- Teorie tělesné kultury,
- Zdravotní aspekty pohybové aktivity
Praxe:
- Vodní sporty (plavání, cvičení ve vodě)
- Zdravotní cvičení (jóga, speciální zdravotní cvičení, pilates)
- Outdoorové aktivity (turistika, nordic walking, orientační aktivity)
- Rytmická cvičení a cvičení s hudbou (lidové tance, rytmická cvičení, pohybová skladba)
16
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
zdravotní stav umožňující rekreační pohybové aktivity

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Brandýs nad Labem (+ Praha a okolí)
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Poplatek za program (2 semestry) uhraďte v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1, čís. účtu: 85236011, kód banky: 0100, variabilní symbol: 672320.

Do zprávy pro příjemce VŽDY uveďte celé své příjmení a jméno (příklad: NOVÁK Jan).
Pokud za Vás hradí platbu rodina, přítel, jiný kolega, je nutné napsat do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Nikoliv jméno osoby, která za Vás platila.

Účastníci mohou platit také v hotovosti, a to výhradně na Pokladně PedF v ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Zde obdrží doklad o zaplacení, kde bude uvedeno jméno programu U3V a jméno účastníka programu.
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
30.06.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK