Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Badatelsky orientovaná výuka v chemii (5038)
Základní informace
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako dvoudenní seminář s laboratorním cvičením - každý den bude mít dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.

1. běh 14. a 15.2.2020

1) Přednáška - teoretická východiska badatelsky orientované výuky (BOV) (přednáška, 1 VH)
2) Úlohy s tématem obecné chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
3) Úlohy s tématem anorganická chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
4) Úlohy s tématem organické chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
5) Principy tvorby badatelsky orientovaných úloh (přednáška, workshop, 2 VH)
6) Aplikování badatelsky orientované výuky s ohledem na různé třídy, žáky a specifické podmínky škol učitelů účastnících se semináře (přednáška, diskuse, 2 VH)
7) Úlohy s tématem biochemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
8) Závěrečné shrnutí badatelsky orientované výuky (přednáška, diskuse, 1 VH)
MŠMT
6968/2019-1
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu – teoretické pasáže se budou střídat s praktickou činností.

Celková hodinová dotace je 16 hodin.
15
Seminář je určen pro učitele chemie základních a středních škol

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Laboratoř pro učitelství chemie, Hlavova 8, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
14.02.2020
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3500 Kč / program
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
10.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK