KURZ PARAGLIDINGU (6187)
Základní informace
KURZ PARAGLIDINGU
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Technické a úpolové sporty [51-600600]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje se základy létání s klouzavým padákem. Posluchači budou seznámeni s teorií ovládání padáku, provedení startu a přistání. Kurz bude ukončen po absolvování všech základních letzových prvků.
MŠMT
7401R005
KURZ PARAGLIDINGU
Kurz bude rozdělen do dvou výukových bloků. Na blok teoretické části a praktické části. Teoretická část obsahuje seznámení s bezpečností a správnou manipulaci s padákem. Výstroj a výzbroj. Letecké předpisy. Základy aerodynamiky, meteorologie a navigace, konstrukce padáku a jeho ovládání. Bezpečnostní předpisy. Teoretická část bude zakončena testem. Praktická část se bude skládat z ovládání klouzavého padáku na zemi, dále ze startu a přímého letu a ovládání padáku v zatáčkách.
15
přihláška

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Doklad o absolvování
Garant a místo
PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Technické a úpolové sporty
Technické a úpolové sporty
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
27.05.2020
Krátkodobé
30 (v hodinách celkem)
Středa - Neděle
27.5.2020
28.5.2020
29.5.2020
30.5.2020
31.5.2020
Poplatky a financování
4150 Kč / program
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Technické a úpolové sporty
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D.
cadova@ftvs.cuni.cz
20 17 2289
20.05.2020
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz