Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pastorace nemocných * (6171)
Základní informace
Pastorace nemocných *
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Kurz umožňující vyzkoušet si reflektovanou pastorační péče nemocných proběhne formou blokové skupinové práce v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v dnech 29. června - 11. července 2020. Začátek každý den od 8:30 - 16:00. Skupina maximálně 7 studentů.
Pastorace nemocných *
- Skupinová reflexe pastoračních rozhovorů, zakončená jejich teologickou reflexí.
- Pastorační rozhovory s pacienty/personálem/návštěvníky nemocnice.
- Setkání s personálem nemocnice.
- Krátké teoretické vstupy (vedení pastoračního rozhovoru).
- Psaní verbatimu.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. František Marek Drábek, DiS.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Nemocnica Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Červenec
Krátkodobé
75 (v hodinách celkem)
10 dní v rozmezí 29.6.-11.7.2020; 8:30 - 16:00 h
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Mgr. Zuzana Matisovská
matisovska@ktf.cuni.cz
220181649
17.06.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK