Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Biblická řečtina I. (4847)
Základní informace
Biblická řečtina I.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona [27-NZ]
prezenční
čeština
Biblická řečtina I: 7.9.-2.10.2020 - intenzivní kurz
řečtiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři. Cílem je aktivně zvládnout základy řecké gramatiky.
Evangelická teologie
Biblická řečtina I: 7.9.-2.10.2020 - intenzivní kurz
řečtiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Pohovor s vyučujícím

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
PhDr. Milena Přecechtělová
Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Září
Krátkodobé
120 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / týden
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 210
31.08.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK